Business & økonomi

Vores samfund og demokrati er bygget om forskellige institutioner, som skal sørge for, at borgere kan leve side om side i ro og orden. I et anarkistisk samfund, hvor ingen mennesker skal herske over andre mennesker, vil disse institutioner være undertrykkende af menneskets værdi og selvstændighed. Men på samme tid vil et sådan samfund smuldre helt og aldeles, når der ikke er nogle systemer til at sørge for retfærdighed og give stemmer til alle i samfundet. Vores demokrati og leveform i dag er altså fuldstændig afhængig af, at nogle specialiserer sig, så de kan varetager positioner, som giver andre mennesker en oplevelse af at være hørt og anerkendt.

Dette kan virke meget følsomt og skrøbeligt, men i virkeligheden bygger disse institutioner på regler, som selvom der er mange gråzoner, forsøger at forholde sig til retningslinjer og love, som er sort/hvide og lavet for at kunne skabe det bedst mulige vilkår for alle mennesker.

Virksomheder med eksperter

Som almindelig borger i samfundet kan det virke vanskeligt både at blive hørt og opnå retfærdighed mod disse store institutioner. Dertil er det helt afgørende, at der er virksomheder, som er med til at være bindeled mellem borgere og instanser. Vores samfund er bygget op omkring eksperter. Der er eksperter i alle aspekter af livet og samfundet. Danmark har generelt et højt uddannelsesniveau, og vi står stærkt på vores faglighed. For at hverdagen kan fungere, at det altafgørende at forskellige virksomheder med deres eksperter hjælper os på vej. Dette kunne eksempelvis være retssystemet, hvor en advokat vil agere ekspert.

Menigmands ven i systemet

Når vi vil opnå retfærdighed, har vi et retssystem, som kan fortælle os, hvad vi må, hvad vi ikke må, og hvad straffen er for de forskellig lovbrud. Domstolene kan dømme den almindelige borger. Da ikke alle kan være eksperter på alle områder, er det naturligt, at menigmand ikke har mulighed for at kende retssystemet ind og ud. De fleste kender naturligvis de store træk, som bygger på de grundværdier, vi er vokset op med i Vesten. Men selvom de fleste kender lidt til lovene, er det formentlig ikke tilstrækkeligt i en retssal. De færreste vil kunne forsvare sig selv med udgangspunkt i de mange paragraffer, som det er forventet i en retssag. Her kommer erhvervet som advokat i spil. En advokat er vigtigt i det etablerede samfund, da de er eksperter netop i lov og orden. Desuden vil man opdage, at en advokat ofte kommer specialiseret eller med stor erfaring. Når man vil opnå en form for retfærdighed, som har med den ene eller anden lovgivning at gøre, er en advokat altså menigmands ven i systemet. På samme måde, som alle de andre institutioner i samfundet, er der brug for nogle, som er specialister, i dette tilfælde en advokat, som kan være en hjælp indenfor lige præcis dette område.