Der kan være mange ting at holde styr på som virksomhedsejer. Udover den daglige drift indenfor det område, som virksomheden beskæftiger sig med, skal der også være styr på andre ting. Der skal f.eks. være styr på faciliteterne, arbejdsredskaber og regnskab. En del af regnskabet for nogle virksomheder kan være lønsumsafgift, men hvad er det egentlig for noget?

Hvad er lønsumsafgift?

Kort og godt er lønsumsafgift en afgift, der gælder for virksomheder, der sælger momsfire ydelser. Hvis virksomhedens afgiftsgrundlag er under 80.000 kr. for indkomståret, skal den ikke hverken registreres til at betale afgiften eller betale den. Det er først, når det beløb, der skal betales afgift af, er større, end de 80.000 kr., at der skal betales afgift.

Samtidig kan man som virksomhedsejer også trække denne afgift fra i sit skatteregnskab, da den kan registreres som en driftsomkostning. Registreringsgrænsen på de 80.000 kr. gør også, at det sandsynligvis ikke er alle nystartede virksomheder, der vil nå over grænsen det første stykke tid. Derfor er det ikke sikkert, at man som virksomhedsejer behøver at registrere sin virksomhed for lønsumsafgift som det allerførste, når man starter.

Hvem skal betale lønsumsafgift?

Hos Skat bliver de virksomheder, der skal registreres til og betale lønsumsafgift, delt ind i fire forskellige grupper. Disse forskellige grupper skal også beregne virksomhedens lønafgift efter forskellige metoder. De fire grupper hos Skat er følgende.

Den første gruppe består af virksomheder, der sælger lotterier og andre former for spil for penge, samt virksomheder, der leverer ydelser, der ikke er momspligtige – mod betaling. Det kan f.eks. være nogle, der tager kontingent for at udføre en opgave. Den næste gruppe er virksomheder, der hører til den finansielle sektor.

I den tredje gruppe finder man de virksomheder, der har med aviser at gøre – både dem, der importerer aviser, og dem der udgiver dem. Den fjerde og sidste gruppe har flere forskellige undergrupper. Det er f.eks. begravelsesforretninger og bedemænd, persontransportvirksomheder og virksomheder i sundhedssektoren. Derudover finder man også dem, der sælger undervisning momsfrit og nogle virksomheder, der sælger kulturelle ydelser.

Hvordan beregner man lønsumsafgift?

De fire forskellige grupper nævnt ovenfor skal også bruge forskellige metoder til at beregne, hvad de skal betale i lønsumsafgift. For alle grupperne gælder det dog, at man som virksomhed skal registreres på virk.dk, hvis man skal betale lønsumsafgift.

Kort fortalt skal afgiften beregnes på følgende måder for de fire forskellige grupper. For de første to grupper udregnes afgiften ved at gange lønsummen med afgiftssatsen. For den første gruppe er afgiftsperioden et kvartal, mens den for den anden periode er hver kalendermåned. Derudover er afgiftssatserne også forskellige.

For den tredje gruppe skal der også ganges med afgiftssatsen. Her er det bare værdien af de aviser, der er blevet solgt, der skal ganges med. Perioden her er også kvartalsvis. Ligesom med de tre andre skal der også ganges med afgiftssatsen for den fjerde gruppe. Her skal man have fundet ud af, om man skattemæssigt har over- eller underskud, og så skal det lægges til eller trækkes fra virksomhedens lønsum, inden det ganges med afgiftssatsen.

Det kan være svært at finde rundt i, hvor meget og hvordan man helt præcist skal betale afgiften, hvis det ikke er noget, man arbejder med til daglig. Derfor kan det i mange tilfælde være en god idé at alliere sig med en revisor, når der skal styr på regnskabet.